PŁATNOŚCI ON-LINE

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Płatności on-line